Kto sme

Kto sme

Detské centrum Macík poskytuje opatrovateľskú a pedagogickú starostlivosť deťom od 1 roka s možnosťou nástupu kedykoľvek počas roka. Nachádza sa v novom rodinnom dome so záhradou v tichom prostredí v Novej Ľubovni. K centru je dobrá dostupnosť  a parkovacia plocha v jeho blízkosti. Našim cieľom je vytvoriť deťom rodinnú atmosféru a zabezpečiť individuálny prístup. Dôraz kladieme na rozvoj komunikácie, na pohybové aktivity a primerane veku učíme deti základy anglického jazyka. Denný program je zameraný na formovanie detskej osobnosti, na pochopenie a poznávanie okolitého sveta. Dbáme na zdravý životný štýl, najmä na dostatok pohybu  na čerstvom vzduchu. Počas dňa deťom zabezpečujeme stravu a pitný režim.

lic. Lucia Dabrowska Čandová

PhDr. Margita Čandová

Zuzana Bartkovská

Kontakt

Detské centrum Macík
065 11 Nová Ľubovňa 773
mobil: 0903 230 268; 0911 706 695
email: dcmacik@gmail.com

Kde nás nájdete