Detské centrum Macík

Detské
centrum

Macík

Poskytujeme opatrovateľskú a pedagogickú
starostlivosť deťom od 1 roka s možnosťou
nástupu kedykoľvek počas roka.

Denný režim

Zariadenie je otvorené od 7.00 hod. do 16.00 hod.

07.00 – 08.00 príchod detí

08.00 – 08.30 pohybové hry, cvičenie

08.30 – 09.00 hygiena, desiata

09.00 – 10.00 tvorivé dielne

10.00 – 11.00 pobyt vonku

11.00 – 11.30 hygiena, príprava na obed

11.30 – 12.00 obed

12.00 – 12.15 príprava na spánok

12.15 – 14.30 spánok

14.30 – 14.45 hygiena, príprava na olovrant

14.45 – 15.15 olovrant

15.15 – 16.00 postupný odchod detí, voľné hry

Čo potrebujem

Veci, ktoré dieťa potrebuje:

– Papučky
– Pyžamko
– Plienky (ak dieťatko používa)
– Krém (ak dieťatko používa)
– Vlhčené obrúsky
– Náhradné veci na prezlečenie
Prosíme veci označiť menom.

Tlačivá na stiahnutie:

– Žiadosť DOCX
– Dotazník DOCX
– Vyhlásenie zástupcu dieťaťa DOCX
– Lekárske potvrdenie (nie staršie ako 3 dni) DOCX

Zariadenie deťom poskytuje:

– Posteľnú bielizeň
– Podložky na prebaľovanie
– Uteráky, krémy, mydlá, papierové vreckovky
– Podbradníky

Cenník

CELODENNÝ POBYT 360,00 €/mes.

POPLATOK ZA STRAVOVACIU JEDNOTKU

Celodenná strava: 2,82 € /deň

(desiata 0,66; obed 1,60 €; olovrant 0,56 €)

Poplatok za stravu podľa skutočného počtu dní dochádzky dieťaťa.

Poplatok za dieťa prosíme uhradiť do 1 dňa daného mesiaca.

Poplatok za neprítomnosť dieťaťa v zariadení nevraciame.

Galéria

Kontakt

Detské centrum Macík
065 11 Nová Ľubovňa 773
mobil: 0911 706 695, 0903 230 268
email: dcmacik@gmail.com

Kde nás nájdete