Zariadenie je otvorené od 7.00 hod. do 16.00 hod.

 07.00 – 08.00   príchod detí

 08.00 - 08.30   pohybové hry, cvičenie

 08.30 – 09.00   hygiena, desiata

 09.00 - 10.00    tvorivé dielne

 10.00 – 11.00   pobyt vonku

 11.00 – 11.30   hygiena, príprava na obed

 11.30 – 12.00   obed

 12.00 - 12.15   príprava na spánok

 12.15 – 14.30   spánok

 14.30 - 14.45   hygiena, príprava na olovrant

 14.45 – 15.15   olovrant

 15.15 -  16.00  postupný odchod detí, voľné hry