CELODENNÝ POBYT..........................................................................300 €/mes.

 

POLDENNÝ POBYT ...........................................................................220 €/mes.

 

 

 

Zápisné 30 € (fotodokumentácia, narodeninová párty, MDD párty, Mikulášska párty,...)

 

Poplatok za dieťa prosíme uhradiť do 1 dňa daného mesiaca.

Poplatok za neprítomnosť dieťaťa v zariadení nevraciame.

 

POPLATOK ZA STRAVOVACIU JEDNOTKU

Celodenná strava 2,10 € (desiata 0,54; obed 1,05 €; olovrant 0,51 €) /deň/

Poldenná strava  1,59 € /desiata + obed/

Poplatok za stravu podľa skutočného počtu dní dochádzky dieťaťa.