Detské centrum Macík poskytuje opatrovateľskú a pedagogickú starostlivosť deťom od 1 roka s možnosťou nástupu kedykoľvek počas roka.

Nachádza sa v novom rodinnom dome so záhradou v tichom prostredí v Novej Ľubovni. K centru je dobrá dostupnosť  a parkovacia plocha v jeho blízkosti.

Našim cieľom je vytvoriť deťom rodinnú atmosféru a zabezpečiť individuálny prístup.

Dôraz kladieme na rozvoj komunikácie, na pohybové aktivity a primerane veku učíme deti základy anglického jazyka.

Denný program je zameraný na formovanie detskej osobnosti, na pochopenie a poznávanie okolitého sveta.

Dbáme na zdravý životný štýl, najmä na dostatok pohybu  na čerstvom vzduchu.

Počas dňa deťom zabezpečujeme stravu a pitný režim.